Sociedade galega de Educación Ambiental - Páxina principal

  

 
 

SGEA - Novas de intereseVista en detalle da nova:

CURSO DE PERFECCIONAMENTO EN MEDIO AMBIENTE
Aut.: admin.    2010/05/16
 

Datas: do 18/06/2010 ao 02/07/2010

Lugar: Facultade de Dereito. Campus Sur. Santiago de Compostela.

Contido: I. O marco constitucional en materia de medio ambiente: Concepto de medio ambiente. O dereito ao medio ambiente na Constitución española. O Dereito comunitario na materia do medio ambiente. A lexislación ambiental española. II. A organización administrativae distribución de competencias en materia de medio ambiente: Distribución de competencias entre Estado e Comunidades Autónomas. Competencias dos entes locais en materia medioambiental. A organización administrativa ambiental. Especial referencia a organización administrativa local. III. Os sistemas de intervención administrativa sobre o medio ambiente: Os instrumentos preventivos: avaliación do impacto ambiental, planificación ambiental e autorizacións ambientais. Os instrumentos fiscais: os tributos ecolóxicos. Instrumentos represivos: o réxime disciplinario e de responsabilidade. Outras técnicas de actuación sobre o medio Ambiente: as técnicas de mercado e as medidas de fomento.

Organiza: Fegamp.

  
 Inicio| Acerca de| Contacto| EA Novas| EA Equipamentos| Grupos de traballo| Ligazóns| Documentos| Acceso Socios SGEA


        Sociedade Galega de Educación Ambiental
          SGEA - Sociedade Galega de Educación Ambiental.

          APDO. DE CORREOS 38 BERTAMIRANS- AMES- A CORUÑA
          Tel./Fax 619 484 395 Mail:sgea@sgea.org