Sociedade galega de Educación Ambiental - Páxina principal

  

 
 

SGEA - Formulario de novos socios   Inscrición de socio ou socia na Sociedade Galega de Educación Ambiental.

   Os campos que aparecen cun asterísco (*) son imprescindibles.

 Datos do socio/socia:
* Apelidos
* Nome
 * DNI / NIF / CIF    
* Enderezo de correo
* Teléfono
Fax
* Enderezo
* Código postal
* Concello
* Provincia
  País  
  * Ocupación actual  
Cuota anual.- Ordinaria: 60 € / Estudiantes e parados: 20 €
Forma de pago:
  • Ingreso na conta da SGEA. (Triodos: 1491 0001 2820 1836 0129) Enviar fotocopia do resgardo á SGEA.
  • Domiciliación bancaria: Encher os datos que seguen.
  * Tipo de cuota  Estudiante/Parado
 Ordinaria
  * Forma de pago  Ingreso en cuenta
 Domiciliación

 Datos de domiciliación:

Rogo fagan efectivo con cargo á miña conta/libreta os recibos presentados ó meu nome pola Sociedade Galega de Educación Ambiental (SGEA).
 * Titular de la cuenta    
 * Banco/Caixa de aforros    
 * Sucursal    
  Enderezo da sucursal    
  C.P. da sucursal    
 * Concello da sucursal    
 * Provincia da sucursal    
 * Nº Conta     Ent.     /  Oficina   /  D.C. /  Nº Conta
/ / /
 * Data    

 Código de validación:
Imagen validación humana.
  * Escriba o código automático  
  

Tlf:  619 484 395

Mail: 


 
 Inicio| Acerca de| Contacto| EA Novas| EA Equipamentos| Grupos de traballo| Ligazóns| Documentos| Acceso Socios SGEA


        Sociedade Galega de Educación Ambiental
          SGEA - Sociedade Galega de Educación Ambiental.

          APDO. DE CORREOS 38 BERTAMIRANS- AMES- A CORUÑA
          Tel./Fax 619 484 395 Mail:sgea@sgea.org